• Εταιρική χρηματοδότηση & Υπηρεσίες επενδυτικού συμβούλου

  Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά υπάρχει πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών για όλους τους τύπους των επενδυτών. Στις υπηρεσίες επενδυτικού συμβούλου περιλαμβάνονται:

  Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης, η διαχείριση του χρηματο-οικονομικού κινδύνου, και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συγχωνεύσεις και εξαγορές.

  Η Canary Wharf Value Partners και τα στελέχη της έχουν ήδη υποστηρίξει ένα μεγάλο αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων στην υλοποίηση και τη διαχείριση περίπλοκων επενδυτικών σχεδίων

 • Εταιρική χρηματοδότηση & Υπηρεσίες επενδυτικού συμβούλου

  Εξειδίκευση στην αγορά ακινήτων και τον τουρισμό

  Η Ελλάδα διαχρονικά αποτελεί τόπο προσέλκυσης τουριστικών επενδύσεων. Ως αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα βρίσκεται σε μία φάση αναδιάρθρωσης και συγκέντρωσης των επιμέρους τουριστικών μονάδων.

 • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση

  Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων εξετάζονται  και τρόποι αναδιάρθρωσης  του χρέους κάθε επιχείρησης παρουσιάζονται, βασισμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη.
  Παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες συμβούλου στις διαπραγματεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα.

 • Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

  Οι εναλλακτικοί τρόποι και είδη αναδιοργάνωσης απαιτούν για την υλοποίησή τους ένα ευρύ φάσμα, γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων. Τα στελέχη και οι εξωτερικοί συνεργάτες της CanaryWharf Value Partners διαθέτουν τα στοιχεία αυτά και μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη. Για την CWVP μια επιτυχής αναδιάρθρωση αρχίζει με τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των διαφορετικών επιλογών, συνεχίζει με την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης και ολοκληρώνεται με την μόνιμη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της επιχείρησης με τόπο συμβατό προς τους μακροπρόθεσμους στόχους της.

 • Υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης

  Η Canary Wharf Value Partners έχει υλοποιήσει και υλοποιεί σειρά έργων που σχετίζονται με συμβουλευτική υποστήριξη αναφορικά με την ανάπτυξη ή αναβάθμιση λειτουργιών επιχειρήσεων. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με: Εταιρική στρατηγική, Μάρκετινγκ, Αξιολόγηση προїοντικού χαρτοφυλακίου – ανάπτυξη προϊόντος, Υποστήριξη και προώθηση καινοτομίας.

 • Υπηρεσίες συμβούλου ιδιωτικοποιήσεων

  Τα στελέχη της CWVP με τη μακρά εμπειρία τους σε θέματα ιδιωτικοποιήσεων, παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς, επενδυτές και χρηματο-οικονομικούς φορείς.

H CANARY WHARF VALUE PARTNERS, IKE (“CWVP”), είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών επενδυτικού συμβούλου τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Η CWVP αποτελεί εταιρεία συνεργαζόμενη με την Canary Wharf Consulting LTD, αγγλική εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η CWVP ιδρύθηκε το 2015 από την HEADWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΕΠΕ και στελέχη με μακρά  εμπειρία σε θέματα επενδύσεων και τραπεζικής, με σκοπό να ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για παροχές υπηρεσιών συμβούλου χρηματο-οικονομικής αναδιοργάνωσης, συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής.

Η έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η δέσμευση για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αποτελούν, από την έναρξη της λειτουργίας της, τα κύρια γνωρίσματα της εταιρικής ταυτότητας της CANARY WHARF VALUE PARTNERS. Με σκοπό, μάλιστα, τη διασφάλιση υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας, η εταιρεία προχωρά στο σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων, πλήρως προσαρμοσμένων τόσο στη γενική οικονομική συγκυρία όσο και στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Παράλληλα η βαθιά γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος που διαθέτουν τα βασικά στελέχη της εταιρείας σε συνδυασμό με τη δυνατότητά τους να λαμβάνουν υπηρεσίες από ένα διεθνές δίκτυο εξωτερικών συνεργατών δίνει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Πειραιά, ενώ διαθέτει γραφεία και στο κέντρο της πόλης της Αθήνας και του Λονδίνου.

CANARY WHARF VALUE PARTNERS
Private Capital Co.

HOME

ABOUT US

SERVICES

CLIENTS 

INSIGHTS

CONTACT US

OFFICE ADDRESS: 

75 Skoufa str.
Athens 106 80
Greece

REGISTERED OFFICE: 


1, Tzavella & Matrozou str.
Pireaus, 18533
Greece